นายบุญฤทธิ์ แสนโสม นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา รับพระกรุณาพระวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ วังศุโขทัย

นายบุญฤทธิ์ แสนโสม นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นนักศึกษาที่มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมด้านศิลปะ มีความประพฤติดี

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาได้รับพระกรุณาพระวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ วังศุโขทัย ในวันที่ 7 มกราคม 2565

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี จิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้านการเงิน ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยฯ และสามารถบรรลุเป้าหมายในการเรียนนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาแล้ว รายละเอียด ดังนี้

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<