คณะนิติรัฐศาสตร์ จัดปาฐกถาพิเศษ “การปรับตัวของนักกฎหมายกับโลกยุคปัจจุบัน” โดยศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. เวลา 13.30 น. ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ  หงส์พันธุ์ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ” ท่านศาสตราจารย์พิเศษ  ธงทอง  จันทรางศุ  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขึ้นปาฐกถาพิเศษ เรื่อง“การปรับตัวของนักกฎหมายกับโลกยุคปัจจุบัน  โดยมีท่านคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ อาจารย์ริยา  เด็ดขาด  กล่าวต้อนรับ มีนักศึกษา ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก  จากนั้นท่านนายกและผู้บริหารได้ร่วมกันบันทึกภาพร่วมกัน ในการนี้ท่านนายกได้ขอบคุณคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้เชิญมาบรรยายในวันนี้ด้วย

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ปาฐกถาพิเศษ “การปรับตัวของนักกฎหมายกับโลกยุคปัจจุบัน”
ปาฐกถาพิเศษ “การปรับตัวของนักกฎหมายกับโลกยุคปัจจุบัน”