โครงการอบรมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.09 น. ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2565 ทางช่องทางออนไลน์ ZOOM และ Onsite โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ใหเกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิด และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกรีมวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *