การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 3 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเล็ก โครงการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ MD 10

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี