การประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 1(15) /2565

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพองค์กร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ครั้งที่ 1(15) /2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระที่เสนอเพื่อพิจารณา อยู่ 3 เรื่องดังนี้ 1.ขอความเห็นชอบพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งบุคคลสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 8 ตำแหน่ง 2.ขอความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ระดับชำนาญการ จำนวน 6 ราย 3.ขอความเห็นชอบผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ จำนวน 5 ราย

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *