การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 09.39 น. ดร.สกล คามบุศย์ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด้านนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาและโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องที่และท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 5306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ โดยมีบทบาทหน้าที่ ส่งเสริมสนับสนุนดำเนินการจัดอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการให้กับชุมชนและท้องถิ่น ดำเนินการตามศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้และเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนสังคมและท้องถิ่น พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อดำเนินการต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *