ประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับผู้บริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.09 น. ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ, แพทย์หญิงแสงโสม สีนะวัฒน์ นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ และเรือเอก นายแพทย์พิชาญศักดิ์ บุญมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิ ของโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับผู้บริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า นำโดย พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พลตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต สถาวร ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณะกรรมการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Meeting Zoom ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550


ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *