การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 11(318)/2565

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.09 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร โพธินาม 2 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 11(318)/2565 โดยมีท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุมเปิดการประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ การประชุมมีเนื้อหาของงานที่จะได้ดำเนินการจัดขึ้นภายใน และในทิศทางที่พัฒนาและนำเสนอหน่วยงานให้เป็นที่รู้จักและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับท้องถิ่นอย่างแท้จริง ทั้งนี้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้ง online และ onsite


ภาพโดย : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *