นักเรียนโรงเรียนสาธิต มรภ.รอ. ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ
เครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดี กับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ราชภัฏร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 7” ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม / ภาพ : https://lru.ac.th/th/?p=16197

รายการผู้เข้าร่วม และรางวัลการแข่งขัน

รายชื่อเข้าร่วม

ภาพรายชื่อ โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รางวัลชนะเลิศ

ภาพรายชื่อ โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ภาพรายชื่อ โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ภาพรายชื่อ โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3-7

ภาพรายชื่อ โดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด