มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ สามปีติดต่อกัน และ ได้รับรางวัล “ระดับเงิน” เป็นปีแรก

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับมิสแกรนด์หนองบัวลำภู 2022

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

นายบุญฤทธิ์ แสนโสม นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ เฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษา ภายใต้ “โครงการทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

นายบุญฤทธิ์ แสนโสม นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา รับพระกรุณาพระวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ วังศุโขทัย

นายบุญฤทธิ์ แสนโสม นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นนักศึกษาที่มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมด้านศิลปะ มีความประพฤติดี

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาได้รับพระกรุณาพระวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ วังศุโขทัย ในวันที่ 7 มกราคม 2565

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมได้เข้ารับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร”

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับ นายวีระพล ขานน้ำคำ และนายเจริญ สีตาแสง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมได้เข้ารับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

แพลตฟอร์มซื้อขายวัวและบริการรถขนส่งวัว เข้าร่วมการเซ็นสัญญาสนับสนุนทุนโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดยอาจารย์ ดร.เฉวียง วงค์จินดา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาโครงการสนามวัว : แพลตฟอร์มซื้อขายวัวและบริการรถขนส่งวัว เข้าร่วมการเซ็นสัญญาสนับสนุนทุนโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ในนามกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม) ร่วมกับ บริษัทสนามวัว เทรดดิ้ง จำกัด ในรูปแบบออนไลน์

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

ที่มา : Nsp Uru

นายวีระพล ขานน้ำคำ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓ ชนะเลิศการประกวดเรื่องสั้น “รักขอแม่”

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับนายวีระพล ขานน้ำคำ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓ การประกวดเรื่องสั้น สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา/ประชาชนทั่วไป กิจกรรมการประกวดบทกลอน เรียงความ เรื่องสั้น ภาพถ่าย ในหัวข้อ “รักของแม่” ประเภทเรื่องสั้น สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา/ปวส. และประชาชน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ จาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 

รางวัลเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 2021 ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รอบประเทศ

เป็นอีกปีที่เราทำสำเร็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับ 1. น้องคอฟฟี่ นางสาวภานุมาศ ประเสริฐสังข์ นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายหญิง 2. น้องเบนซ์ นายจักรพงษ์ คงนิล  นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ฝ่ายชาย ในการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 2021 ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รอบประเทศ


ต้นเรื่องโดยนายวรพัฒน์ เดชะบริพัฒน์กุล

นางสาวกชกร บัวล้ำล้ำ ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเพื่อรับทุนผู้นำเยาวชนจากสถานทูตอเมริกา ทุน YSEALI Young Southeast Asian Leaders Initiative โดยจะมีโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

          ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกชกร บัวล้ำล้ำ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ประสบความสำเร็จได้รับการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเพื่อรับทุนผู้นำเยาวชนจากสถานทูตอเมริกา ทุน YSEALI Young Southeast Asian Leaders Initiative โดยจะมีโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการนี้มีเยาวชนผู้สมัครจากทั่วประเทศมากกว่า 1,000 คน รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศมีผู้ผ่านการคัดเลือก 14 คนสุดท้าย เพื่อที่จะสอบสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายเป็นตัวจริง 5 คนในการเดินทางไปสหรัฐอเมริกา การสมัครพิจารณาการเขียนเรียงความเกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคม การมีส่วนร่วมด้านอาสาสมัคร การมีบทบาทภาคประชาชน โดยเยาวชนตัวแทนจากประเทศไทยจะมีโอกาสได้เข้าพบผู้นำระดับสูงของสหรัฐอเมริกา ที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมกับเยาวชนจากทั่วโลก และจะได้มีโอกาสศึกษาดูงานที่ University of Nebraska และ Kennesaw State University ร่วมกับนักศึกษาชาวอเมริกัน

ได้รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรวัตร ชำนาญยงค์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

รางวัลพระราชทาน นักศึกษาต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 2020 ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ นายเรวัตร บุตรหนองแสง รองชนะเลิศอันดับ 1 ชาย และนางสาวเกสรา พุทธิเสน รองชนะเลิศอันดับ 3 หญิง ได้รับรางวัลพระราชทาน นักศึกษาต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 2020 ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ระดับประเทศ จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ) คณะครุศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(การสอนภาษาอังกฤษ) ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ