คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ภาพอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว

หลักสูตรที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2565


หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ. 4 ปี)

 1. สาขาวิชาการบัญชี
 2. สาขาวิชาการบัญชี (เทียบเข้าผู้จบ ปวส.)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี)บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี)

 1. สาขาวิชาการจัดการ
 2. สาขาวิชาการจัดการ (เทียบเข้า ผู้จบ ปวส.)
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (เทียบเข้า ผู้จบปวส.)
 5. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก
 6. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก (เทียบเข้า ผู้จบ ปวส.)
 7. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 8. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (เทียบเข้า ผู้จบ ปวส.)
 9. สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
 10. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
 11. สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าปลีก
 12. สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าปลีก (เทียบเข้าผู้จบ ปวส.)

ค่าใช้จ่าย

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
แขนงวิชาวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก
แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว

ค่าบำรุงการศึกษา9,000  บาท
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ1,000  บาท
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่1,000  บาท
ค่าคู่มือนักศึกษา250  บาท
ค่าบำรุงกิจกรรม300  บาท
ค่าบัตรนักศึกษา100  บาท
ค่าประกันของเสียหาย300  บาท
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่1,150  บาท
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย1,500  บาท
รวม14,600  บาท

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าปลีก

ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่1,000  บาท
ค่าคู่มือนักศึกษา250  บาท
ค่าบำรุงกิจกรรม300  บาท
ค่าบัตรนักศึกษา100  บาท
ค่าประกันของเสียหาย300  บาท
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่1,150  บาท
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย1,500  บาท
รวม5,600  บาท

สถานที่ตั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถนนร้อยเอ็ด – โพนทอง
อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว 113 หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
โทร. 043 556 168Views : 401
ส่งข้อความ
Skip to content
situs bandar toto togel online macau terpercaya situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya situs bandar toto togel Situs Bandar Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Resmi Bandar Situs Toto Togel Online 4D Terpercaya Resmi Daftar Situs Bandar Toto Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta TOTO TOGEL Situs Bandar Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta bandar togel hadiah 4d 10 juta situs bandar togel situs bandar toto togel situs toto togel situs toto situs togel toto macau 4d situs bandar toto togel macau situs toto togel situs bandar togel toto macau situs toto togel macau situs toto togel macau jual toto kaostogel kaskustoto