ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ
คณะพยาบาลศาสตร์ รอบโควตาพิเศษเรียนดี
ปีการศึกษา 2566 วันเสาร์ ที่ 7 มกราคม 2566